Sri Sheshalaxminaryana Mandir, Ksetrapur, Narayanagadha, Chitwan
Organizational Structure

 • swamiji
  Shri 108 Swami Devanayakacharya Conservator
 • swamiji
  Sri 1008 Swami Balakrishnacharya
 • swamiji
  Sri 1008 Swami Padhmanabhacharya Founder
 • swamiji
  Sri Chamunarayan Shrestha Member
 • swamiji
  Sri Lalmani Paudyal Secretary
 • swamiji
  Sri Rupa Piya Member
 • swamiji
  Sri Dhruva Kumar Shrestha Financier
 • swamiji
  Nawaraj Regmi
 • swamiji
  Sri Govinda Paudel
 • swamiji
  Sri Bhimarjun Paudel Member
 • swamiji
  Sri Khimananda Paudel Member
 • swamiji
  Sri Dayamurti Pokhrel Member
 • swamiji
  Sri Shyamraj Bista
 • swamiji
  Sri Madhubilas Adhikari
 • swamiji
  Sri Ananta Prapanna Kandel
 • swamiji
  Sri Chakradhar Timalsena Member
 • swamiji
  Sri Srihari Gautam Member
 • swamiji
  Sri Keshav Raman Regmi Member
 • swamiji
  Srimati Rewati Devkota
 • swamiji
  Srimati Samjhana Wagle
 • swamiji
  Srimati Belpatra Maske